Detail príspevku/publikácie

Peirce a Rorty: Pokus o zmierenie dvoch verzií pragmatizmu

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 7, s. 497-504.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,529
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 27.11.2020 - 13:44
Počet stiahnutí PDF: 448

Abstrakt

Autor v stati spochybňuje tradičný názor, že pragmatizmus a semiotika vznikli nezávisle od seba, t. j. že Peirce najprv vytvoril semiotiku a potom pragmatizmus, resp. naopak. Podľa autora je plauzibilnejšie, že semiotika a pragmatizmus boli dve časti Peirceovho raného projektu, ktorý spájal vedu a filozofiu. Tým vytvoril bázu pre to, čo je potrebné ešte len rozvinúť, a to „semiotický pragmatizmus“ alebo všeobecnejšie „semiotizáciu filozofie“. Stať načrtáva tento projekt, ktorý R. Rorty nepochopil, a preto ho úplne odignoroval. Autor však považuje, na rozdiel od Rortyho, význam semiotiky pre pragmatizmus za rovnako dôležitý ako význam pragmatizmu pre semiotiku. Napriek tomu však ukazuje, že tieto dve zdanlivo antagonistické verzie pragmatizmu je možné uzmieriť.

Kľúčové slová

Ch. S. Peirce, Pragmatism, R. Rorty, Semiotic pragmatism, Semioticization of philosophy, Semiotics, W. James

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).