Detail príspevku/publikácie

Patočkova přednáška o Hegelově Fenomenologii ducha ze školního roku 1949/1950

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 6, s. 420-428.
Jazyk: Czech
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,513
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 13.08.2020 - 20:29
Počet stiahnutí PDF: 533

Abstrakt

Článek je referátem o Patočkově přednášce o Hegelově Fenomenologii ducha ze šk. r. 1949/1950, kterou Patočka již nemohl dokončit. Přednáška reaguje na poválečný zájem o Hegela, který se projevil v Hyppolitově překladu Fenomenologie ducha (1939, 1941), v jeho knize Genese et structure de la Phénoménologie de l´esprit (1946) a zejména v knize A. Kojève Introduction a la lecture de Hegel (1947). Přednáška se rozbíhá od začátečních poukazů na literaturu k samostatným a originálním rozborům. Patočka se Hegelem zabýval i poté, jak o tom svědčí jeho překlad Fenomenologie ducha z r. 1960 a jeho úvod k tomuto vydání, který zůstal neotištěn a který je zčásti zachován.

Kľúčové slová

Hegel, Hyppolite, Kojève, Patočka, Phenomenology of the spirit

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).