Detail príspevku/publikácie

Patočka a Slovensko

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 1, s. 1-11.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,255
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 07.07.2020 - 21:31
Počet stiahnutí PDF: 665

Abstrakt

Patočka formuloval základné črty svojej fenomenológie ľudského pohybu v 60. rokoch, keď dostal možnosť jej publikačnej prezentácie na Slovensku. Inšpiratívne pôsobil na slovenskú filozofiu svojimi príspevkami z dejín českej filozofie, kritickým prehodnotením filozofie českých dejín (najmä Masarykovej), tematizáciou dvojakého (jazykovo-kultúrneho a sociálno-etického) konceptu národa v českej tradícii. Vo svojich prehľadových štúdiách o českej filozofii príležitostne glosoval aj tvorbu slovenských filozofov. Pre interpretáciu filozofie „malých národov“ je podnetný jeho koncept „marginálnej filozofie“.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).