Detail príspevku/publikácie

Patočka, Heidegger a otázka bytia

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 6, s. 429-439.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,506
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 21.02.2020 - 02:20
Počet stiahnutí PDF: 400

Abstrakt

Patočka hodnotí Heideggerovo riešenie otázky bytia v práci Bytie a čas ako nedonosený problém a ešte viac to platí o jeho riešení v neskorej tvorbe. Bytie je vždy bytím jestvujúcna a v tom sa Patočka na rozdiel od Heideggera nemýli. Heideggerov pokus premyslieť Bytie bez jestvujúcna vedie filozofiu výslovne k zániku. Heideggerova neskorá redukcia filozofie na metafyziku je síce možná, ale to ešte neznamená, že ju treba prijať so všetkým, čo si od tejto redukcie jej autor sľuboval. V tom je kardinálny rozdiel medzi Patočkovým chápaním filozofie, ktorej centrum predstavuje človek a dejiny, a Heideggerovým chápaním, kde centrom je bytie, resp. Bytie. Patočkovo poznanie, že Bytie, keď sa myslí samo, je hypostazované a je ho potrebné škrtnúť, lebo takéto bytie nie je, ukazuje kriticky na najkrajnejšiu pozíciu Heideggerovej tvorby, ktorá je teoreticky neudržateľná.

Kľúčové slová

Being, Heidegger, Ontological difference, Ontology, Patočka, Time

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).