Detail príspevku/publikácie

Patočka a Európa. K pojmu Európy v Patočkovej filozofii dejín

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 2, s. 150-160.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,312
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 21.09.2020 - 23:16
Počet stiahnutí PDF: 887

Abstrakt

V Patočkovej filozofii dejín, hlavne v jej neskorej podobe, tak ako ju poznáme z jeho diel v 70-tych rokoch, má dôležité miesto pojem Európa. Tento pojem je pre Patočku neodmysliteľne spojený s gréckou myšlienkou starostlivosti o dušu a so vznikom samotných dejín v tom zmysle ako ich on chápe. Z jeho pohľadu tak možno pokladať pojem Európa za synonymum dejín. V priebehu dejín, ako sa Patočka pokúša ukázať, sa však postupne z Európy vytráca idea starostlivosti o dušu a Európa tak stráca to, čo ju robilo Európou. Rozhodujúcimi medzníkmi na tejto ceste sú vznik dejín v antickom Grécku, spojený so vznikom filozofie a politiky; a na konci Európy (dejín) I. svetová vojna, ktorá znamená rozhodujúci otras. Európa v pôvodnom, starom zmysle prestáva existovať a na jej miesto nastupuje nová po-Európska epocha. Pre Patočku to znamená v istom zmysle koniec dejín a akoby návrat do pred-dejinnosti, avšak na inom vývojovom stupni – teda k po-dejinnosti, alebo presnejšie bez-dejinnosti. Nová po-Európska epocha dedí po zániku Európy jej pozitíva, ale hlavne jej problémy, s ktorými sa bude musieť v budúcnosti vyrovnať.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).