Detail príspevku/publikácie

Parmenides’ Methodological Criticism and the Problem of Phronesis

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 5, s. 345-356.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,560
Počet prístupov dnes: 2
Naposledy zobrazené: 02.06.2020 - 19:02
Počet stiahnutí PDF: 485

Abstrakt

V článku sa pokúšame určiť vplyv Parmenidovho myslenia na neskorú grécku filozofiu (predovšetkým na Aristotela) z hľadiska významu fronésis. Najprv analyzujeme pasáže z Herakleita súvisiace s touto kategóriou a v ďalšom ukazujeme sémantický kontext Parmenidovho chápania fronésis v jeho diele. Kľúčové je pritom Parmenidovo rozlíšenie medzi dvomi druhmi skúmania – to v našom článku označujeme termínom metodologická kritika. Na základe tohto rozlíšenia možno vysvetliť, prečo fronésis patrí do sféry mienky, ako aj zdôvodniť Parmenidov vplyv na Aristotelovo myslenie; ten napokon rpzlišuje medzi epistemefronésis.

Kľúčové slová

Criticism, Knowledge, Methodology, Parmenides of Elea, Phronesis

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).