Detail príspevku/publikácie

Paradigmou súčasného umenia je neautenticita

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 9, s. 736-747.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,262
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 18.02.2020 - 20:17
Počet stiahnutí PDF: 353

Abstrakt

Nathalie Heinich diagnostikuje v dejinách umenia mutáciu, ktorá nastala s príchodom súčasného umenia. Pri skúmaní súčasného diela mu prisudzuje ako esenciálnu vlastnosť neautenticitu. Tým sa súčasné dielo zásadne odlišuje od moderného diela s jeho ašpiráciou na autentickosť. Neautentickosť sa prejavuje v autorskom zámere ako neserióznosť, podfuk, neúprimnosť, neosobnosť, opustenie interiority... a vo vzťahu medzi umelcom a dielom ako porušenie kontinuity tohto vzťahu.

Kľúčové slová

Cheat, Contemporary art, fumigate, Non-Authenticity, Singularity, Transgression

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).