Detail príspevku/publikácie

Oslovený subjekt

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 10, s. 769-778.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,061
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 05.08.2020 - 23:17
Počet stiahnutí PDF: 253

Abstrakt

Dvojitá povaha subjektu – jeho dvojznačnosť – je spojená s dvojitosťou samotnej operácie subjektivizácie: subjektom sa stávame vďaka odpovedi na výzvu, s ktorou sa na nás obracia niekto druhý, ale v dvojakom význame: vo význame konkrétneho volania o pomoc, ktoré zakladá levinasovskú etickú subjektivitu, a vo význame volania zákona, ktorý je základom našej podriadenej a zotročenej bytosti. V duchu myslenia Judith Butlerovej treba oslovenie chápať predovšetkým ako príkaz, na základe ktorého subjekt „stráca tvár“ a delí sa: jedna jeho časť sa ukazuje ako „už vždy“ podriadená volaniu, ktoré k nemu prichádza, ďalšia sa chce obrátiť a reflektuje sa. Tu niekde sa črtá iný okruh, a to pohyb desubjektivizácie. Umožňuje nám prežívať seba samých ako to, k čomu sa treba opakovane obracať zoči-voči všetkým osloveniam, ktoré nás pripravujú o našu tvár. Znamená to strácať sa a objavovať sa nám samým aj iným tak, ako sa nám to nikdy nezdalo možné.

Kľúčové slová

Althusser, Interpellation, Law, Levinas, Subject, Subjectivation

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).