Detail príspevku/publikácie

Opozícia sófrosyné – fronésis u Platónovho Kallikla

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 5, s. 369-378.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,671
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 23.09.2020 - 18:04
Počet stiahnutí PDF: 826

Abstrakt

V Kalliklovom monológu (491e5-492c8) z dialógu Gorgias je pojem φρόνησις použitý len raz. Najdôležitejší Sókratov oponent ho aplikoval v situácii, keď obhajoval vlastné chápanie dobrého života. Jeho ideál dobrého života predstavuje vladár, ktorý nesmie obmedzovať sám seba. To znamená, že Kalliklés odmieta morálny ideál – rozvážnosť (σωφροσύνη). Jeho vladár má konať v opozícii k σωφροσύνη a nechať svoje túžby rásť do takej miery, do akej je to len možné. Tieto maximalizované túžby má rozvíjať pomocou svojej statočnosti a múdrosti (φρόνησις). Cieľom článku bude preskúmať, z akých dôvodov Kalliklés stavia σωφροσύνη a φρόνησις do opozície.

Kľúčové slová

Callicles, Gorgias, Phronesis, Socrates, Sophrosyne

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).