Detail príspevku/publikácie

Odvaha pravdy: Filozofia ako prax vypovedania

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 1, s. 60-69.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,322
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 28.09.2020 - 12:15
Počet stiahnutí PDF: 355

Abstrakt

Štúdia je zamyslením nad posledným cyklom prednášok Michela Foucaulta na Collège de France pod veľavravným názvom Odvaha pravdy. Tento názov možno čítať ako filozofický výrok, ktorý (re)definuje a zároveň stelesňuje ideu filozofie a jej “epistemologické”, politické a etické rozmery tým, že ponúka reflexiu rizík a povinností, ktoré sú obsiahnuté v úlohách myslenia a verejného zdieľania myšlienok. Zatiaľ čo sa zdá, že Michel Foucault v tomto cykle prednášok prehodnocuje a upravuje svoje vlastné pedagogické a filozofické metodológie, zároveň sa spätne pozerá na dejiny filozofie, predovšetkým na jej antické grécke korene, aby zdôraznil niektoré kľúčové body obratu, keď si nový a odlišný éthos, spätý s hovorením pravdy, vyžaduje redefiníciu filozofie, jej cieľov, a dokonca aj idey metafyziky. Keďže ideál pre neho stelesňujú Sókrates a kynici, Focuault nám poskytuje obraz filozofie ako výroku v prvej osobe a ako záväzku hľadať pravdu bez ohľadu na extrémne dôsledky.

Kľúčové slová

Autoréflexivité/Self-reflection, Collège de France, Courage, Michel Foucault, Parrêsia/ Parrhesia, Vérité/Truth

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).