Detail príspevku/publikácie

Od filozofie práva k politickej ekonómii: Marxovo myslenie v rokoch 1842 – 1844

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 5, s. 428-439.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,008
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 21.01.2020 - 01:19
Počet stiahnutí PDF: 1214

Abstrakt

V štúdii podávame rekonštrukciu vývinu názorov K. Marxa v rokoch 1842 – 1844
v kontexte jeho postupu od filozofie práva a sociálnej filozofie k politickej ekonómii a jej kritike. Na základe analýzy niekoľkých Marxových prác z tohto obdobia sa pokúšame o novú interpretáciu kategórií „bürgerliche Gesellschaft“ a „odcudzenie“ či „odcudzená práca“. Vo svetle tejto interpretácie sa ukazuje, že vývoj v Marxovom myslení neprebiehal medzi pólmi „filozofia – ekonómia“ či „humanizmus – scientizmus“, ale od „externej“ kritiky politickej ekonómie, k jej „internej“ kritike pričom prvá bola nevyhnutným predpokladom druhej.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).