Detail príspevku/publikácie

Od aplikovaného racionalizmu k aplikovanej fenomenológii (Nová vedecká pedagogika Gastona Bachelarda)

Filozofia, 2009, roč. 64, č. 8, s. 793-803.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,236
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 24.09.2020 - 19:28
Počet stiahnutí PDF: 496

Abstrakt

V predkladanej štúdii poukazujeme na vývin Bachelardovho myslenia od jeho raných textov po neskoršie meditácie o bdelých sneniach. Bachelardovu „vedeckú časť“ charakterizuje koncepcia aplikovaného racionalizmu, názor, že skutočná veda musí byť zdôvodnená procesom rektifikácie. Teoretickú racionalizáciu treba nevyhnutne aplikovať v praxi. Tak ako veda je aj filozofia vedy otvorenou, ak je schopná povedať „nie“ starým vedeckým a filozofickým skúsenostiam. Toto „nie“ nie je nikdy konečné, ale je znakom otvorenosti. Bachelard sa tak javí ako predchodca Popperovho falibilizmu. „Druhá časť“ bachelardovskej filozofie sa sústreďuje na bdelé snenia ako podložie vedeckého poznania. Naše denné bdelé snenia nie sú nočnými snami, ktoré sú vecou psychoanalytického výskumu. Bdelé snenie je procesom našej imaginácie, ktorá pracuje so snovými obrazmi. Psychoanalytik skúma zdroj nočného sna: podvedomie, vzťah k svetu a k iným ľuďom a podobne. Ide tu o horizontálny uhol pohľadu. Fenomenológia nás podľa Bachelarda vedie k odlišnému prístupu k snovým obrazom – k vertikálnemu a subjektívnemu hľadisku. Interpretácia, ktorá smeruje k zdrojom, sa mení prostredníctvom bdelého snenia, ktoré z týchto zdrojov vychádza. Vzdelávanie je špirálovitý proces, ktorý balansuje medzi exaktnou vedou a subjektívnym snením.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).