Detail príspevku/publikácie

O zle, násilí, ich vzťahu a odlišnosti – traja autori, tri perspektívy

Filozofia, 2014, roč. 69, č. 9, s. 777-785.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,828
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 25.10.2020 - 01:51
Počet stiahnutí PDF: 562

Abstrakt

Stať tematizuje fenomény zla, moci násilia so zreteľom na reflexiu tejto problematiky u troch autorov- sociálneho psychológa Ph. Zimbarda, filozofky H. Arendtovej a kultúrneho kritika a filozofa S. Žižeka. Explikácia vzťahov medzi týmito tromi fenoménmi a vymedzením ich pojmov sa rozvíja jednak v rovine empirickej , jednak v rovine politicko-etickej, pričom sa skúmajú a odhaľujú podobnosti, ale aj rozdiely medzi danými mysliteľmi. V závere state sa akcentuje skutočnosť, že abstraktný etickým aj sociálno-politickým úvahám na margo zla, moci a násilia by prospelo, keby sa orientovali aj na empirické výskumy sociálnej psychológie.

Kľúčové slová

Empirical researches, Evil, H. Arendt, Ph. Zimbardo, Power, S. Žižek, Social psychology, Violence

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).