Detail príspevku/publikácie

O tolerantnosti vo svetle Rozpravy o cnostiach

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 4, s. 336-342.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,064
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 10.07.2020 - 18:40
Počet stiahnutí PDF: 510

Abstrakt

Príspevok približuje jeden zo základných  pojmov dnes už klasickej etickej koncepcie francúzskeho morálneho filozofa Vladimira Jankélévitcha (1903 – 1985). Aj keď tolerancia patrí medzi „malé cnosti“, je neadresná, približná a nenaznačuje, čo treba robiť, nie je o nič bezvýznamnejšia a má svoju filozofiu založenú na dvoch predpokladoch: 1. vzdať sa poznania veci osebe; 2. nazerať na každú osobu ako na účel osebe a ako na „impérium v impériu“. Tak, ako je symbiotický vzťah tela a duše, tento „živý paradox“, prototypom realizácie nemožného, riešenia neriešiteľného problému tolerancie, možno uskutočniť aj „paradox spoločenstva“ ľudí, ktorých spája nejaká spoločná viera a núti ich konať spoločne, za predpokladu, že budú chápať seba i to, čo ich spája. A keď sa pridružia slávnostné chvíle a nadšenie, nemožno vylúčiť, že jedného dňa sa začnú aj milovať.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).