Detail príspevku/publikácie

O tolerancii a intolerancii

Filozofia, 2011, roč. 66, č. 4, s. 301-314.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,331
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 19.10.2020 - 05:27
Počet stiahnutí PDF: 880

Abstrakt

Stať sa zaoberá toleranciou a intoleranciou z hľadiska vzťahov napätia medzi morálnym „Nie“ a morálnym „Áno“, medzi prvotným odmietaním odlišných hodnotových presvedčení a ich rešpektovaním. Frivolnú tolerantnosť ľahostajných ľudí, nespôsobilých k morálnemu „Áno“ a „Nie“, demaskuje ako postoj duchovno-mravného prázdna. Poukazuje však aj na dilemy morálne presvedčených ľudí, ktorým títo musia čeliť, len čo sú konfrontovaní s normatívnou požiadavkou tolerovania odlišných hodnotových presvedčení. Rozpor medzi „Áno“ a „Nie“ nadobúda vystupňovanú podobu tam, kde tolerujúci zakladá svoje morálne presvedčenie na viere v nezávislé mravné pravdy. Vo svetle Nietzscheho kritiky tolerancie ako „nespôsobilosti k Áno a Nie“ autor posudzuje otázku zlučiteľnosti rešpektovania mravných právd s takým tolerovaním odchýlok od nich, ktoré by prekračovalo obvyklé blahosklonné znášanie mravne pomýlených zo strany ľudí viery.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).