Detail príspevku/publikácie

O povahe poznania v umení

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 8, s. 647-659.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 766
Počet prístupov dnes: 2
Naposledy zobrazené: 08.07.2020 - 13:32
Počet stiahnutí PDF: 179

Abstrakt

Štúdia analyzuje epistemologický status umeleckého diela. Východiskom sú dve tézy. Prvou z nich je ontologická téza: (1) Pri tvorbe umeleckého diela vzniká niečo nové. Druhou tézou je: (2) Umelecké dielo môže byť výsledkom či prostriedkom výskumu a má prinášať poznanie. Na prvý pohľad ide o nezlučiteľné tézy. Ak chápeme umelecké dielo ako výsledok výskumu – téza (2) – prinášajúci poznanie, tak je namieste očakávať, že ide o reprezentáciu od diela nezávislej reality. Ak je však pri tvorbe umeleckého diela realita vytváraná – téza (1), tak smerujeme k ontologickému konštruktivizmu, kde nerozlišujeme medzi realitou a jej reprezentáciou. Príspevok navrhuje perspektívu, v ktorej môže byť umenie výskumom, a zároveň prináša poznanie pri súčasnom zachovaní tézy (1).

Kľúčové slová

Art, Creation, Interpretation, Knowledge, Ontology of work of art

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).