Detail príspevku/publikácie

O povahe filozofie z historicko-pragmatistickej perspektívy

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 5, s. 366-377.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,613
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 25.01.2021 - 09:25
Počet stiahnutí PDF: 341

Abstrakt

Cieľom state je preskúmať povahu filozofie z historicko-pragmatistickej perspektívy. V prvej časti približujeme dva predpoklady, na ktorých stojí nami predložené vymedzenie filozofie ako aktivity. Prvým je významový holizmus jazykových termínov, druhým predpoklad o pluralite a rodinnej príbuznosti jednotlivých exemplifikácií filozofie. V druhej časti textu kritizujeme tie prístupy, ktoré považujú filozofiu za kvázi-vedu. Nakoniec v tretej časti ponúkame vymedzenie filozofie ako dvojsmernej aktivity založenej na outsourcingu / insourcingu otvorených otázok a zdôvodnenie navrhnutých odpovedí.

Kľúčové slová

Activity, Historical-pragmatist approach, Luciano Floridi, Open questions, Philosophy, Science

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).