Detail príspevku/publikácie

O niektorých predpokladoch utvárania základov národnej filozofie v Uhorsku v 19. storočí

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 10, s. 865-872.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,034
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 24.09.2020 - 15:15
Počet stiahnutí PDF: 443

Abstrakt

V stati sa poukazuje na dôležitosť bádania v oblasti školskej filozofie v Uhorsku v 19. storočí. Školská filozofia je v stati prezentovaná nielen ako súčasť edukačného systému, ale aj ako východisková platforma a existenčný predpoklad pre vznik a utváranie národných filozofií v Uhorsku – najmä maďarskej a slovenskej. Prezentujú sa tu dve ťažiskové rozdielne koncepcie a prístupy k formovaniu a vývinu slovenskej a maďarskej filozofie a ich vymedzeniam v prácach O. Mészárosa a V. Bakoša.

Kľúčové slová

Conception of national philosophy, History of philosophy, History of Slovak philosophical thought in Hungary, Hungarian philosophy, National language, National philosophy, School philosophy, Slovak philosophy

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).