Detail príspevku/publikácie

O metaforách podľa Hansa Blumenberga

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 7, s. 592-601.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,519
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 23.05.2020 - 20:13
Počet stiahnutí PDF: 344

Abstrakt

Štúdia načrtáva východiská metaforológie Hansa Blumenberga ako metodologickej alternatívy dejinnofilozofických výskumov. Autorka upozorňuje na jej prínos pri interpretácii vývoja filozofického uchopovania skutočnosti skrze metaforu, nepojmovosť a ich funkcie v situácii logických „rozpakov“ filozofie, spojenú s ukážkou prekladu prvej kapitoly Paradigiem metaforológie, v ktorých si Blumenberg postavil kľúčovú otázku svojho myslenia: za akých podmienok môžu mať metafory legitimitu vo filozofickom jazyku.

Kľúčové slová

Hans Blumenberg, History of philosophy, Metaphor, Non-conceptuality

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).