Detail príspevku/publikácie

O kognitívnych prienikoch umenia a vedy

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 7, s. 631-642.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,140
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 20.01.2020 - 09:11
Počet stiahnutí PDF: 561

Abstrakt

Kognitívne prieniky umenia a vedy je možné nájsť v procesoch učenia sa pomocou skúsenosti. Tieto procesy sa nemusia vyznačovať dobrými dôvodmi v prospech toho, čo vieme a ani v prospech toho, čo sa učíme, musia však v nich byť prítomné nasledovné prvky. Prvým spoločným prvkom umenia a vedy je negativita procesov učenia sa: poznávajúci aktér A sa pomocou skúsenosti učí, že jeho teórie, očakávania, naladenia, pokusy, atď. sú chybné, a že by sa ich mal vzdať, aby mohol pokročiť ďalej. To odhaľuje druhý spoločný prvok umenia a vedy: ak sa má A pomýliť, a učiť sa tak pomocou skúsenosti, musí najprv niečo vytvoriť, vymyslieť a pod. Autori state ďalej argumentujú, že A sa učí pomocou skúsenosti aj vďaka kauzálnym väzbám medzi prostredím (zahŕňajúcim ostatných poznávajúcich a kultúrny kontext), svojim vnímaním a svojimi presvedčeniami. To by však nebolo možné, ak by A nedisponoval pojmom objektívnej pravdy. Empirické poznanie je preto sociálne a verejné, a to aj napriek tomu, že jeho pravdivosť nie je redukovateľná na spoločenskú zhodu. Keby niekto ukázal, že učenie sa pomocou skúsenosti v umení a vo vede nie je závislé na niektorom z prvkov alebo vzťahov, ktoré autori predkladajú v stati, mohli by sme sa o tomto učení sa dozvedieť viac.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).