Detail príspevku/publikácie

O epistemologickej výhode porazených: C. Schmitt a R. Koselleck

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 10, s. 789-799.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,287
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 04.08.2020 - 07:45
Počet stiahnutí PDF: 310

Abstrakt

Štúdia kriticky skúma príspevok Carla Schmitta a Reinharta Kosellecka k reflexii epistemologickej výhody porazených. Obidvaja autori tvrdia, že skúsenosť porážky obsahuje jedinečný potenciál tvorby inovatívnych historických interpretácií a historiografických postupov, ktoré sú využiteľné dlhodobo. Nepriaznivý dejinný vývoj zintenzívňuje explanačný tlak na porazeného historika a upriamuje jeho pozornosť na dlhodobé faktory, ktoré tento vývoj ovplyvnili. Neideologická analýza týchto faktorov umožňuje odkryť dejinné súvislosti, ktoré sú opakovateľné a o ktorých možno predpokladať, že sa vyskytnú v neskorších historických kontextoch. Obidvaja autori polemizujú s filozoficko-dejinným princípom "Dejiny píšu víťazi", ktorý sa v dlhodobom horizonte neosvedčuje. V štúdii sa obzvlášť zameriavam na typologické aspekty analýzy fenoménu porážky.

Kľúčové slová

A. de Tocqueville, Anthropological constant, C. Schmitt, Epistemological advantage, Philosophy of history, R. Koselleck, Theory of defeat

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).