Detail príspevku/publikácie

O dvoch pohľadoch na naratívnu explanáciu

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 8, s. 762-769.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,104
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 08.07.2020 - 21:10
Počet stiahnutí PDF: 630

Abstrakt

Jednou z kľúčových otázok filozofie histórie je problematika narácie. V tejto práci sa snažím rozlíšiť dva rozdielne pohľady na naráciu a následne aj na naratívnu explanáciu. Podľa prvého prístupu (zastáva ho napríklad Hayden White) samotná realita nemá naratívnu štruktúru, ale keďže je nám naratívna forma dôverne známa, udalosti môžeme vysvetliť, ak o nich rozpovieme príbeh určitého druhu. Podľa druhého prístupu (zastáva ho napríklad David Carr), ak chceme niečo vysvetliť, musíme zachytiť reálne existujúce spojenia (naratívne alebo iné) medzi udalosťami. Takže narácie by mali zobraziť štruktúry, ktoré sú prítomné už v realite. V práci predstavujem tieto dva rámcové prístupy a poukazujem na skutočnosť, že sa zakladajú na odlišných ontologických predpokladoch ako aj rozdielnych pohľadoch na povahu explanačnej sily narácie.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).