Detail príspevku/publikácie

O dvoch pohľadoch na historické narácie a pluralitu ich obrazov minulosti

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 8, s. 659-669.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 858
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 02.06.2020 - 17:48
Počet stiahnutí PDF: 300

Abstrakt

The article deals with two approaches to constructing a historical narrative: that of Hayden White, who considers historical narratives to be narrative interpretations. He argues that the plurality of historical narratives arises from the plurality of narrative forms used in the representations of the past. For M. Mandelbaum, N. Carroll and D. Carr on the other side the historical representation of the past is a sort of map or copy of reality. According to the author, both conceptions face the problem of selecting those historical narratives, which would not provoke objections on the side of historians. He argues that constructing a historical narrative associates necessarily with different interpretations of sources as well as different representations of the past.

Kľúčové slová

Causal and narrative contexts, Historical narrative, Interpretation, Point of view, Representation of the past

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).