Detail príspevku/publikácie

„Nová záhada indukcie“ a testovanie vlastností

Filozofia, 2011, roč. 66, č. 8, s. 746-754.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,202
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 13.07.2020 - 10:21
Počet stiahnutí PDF: 431

Abstrakt

Predmetom našej pozornosti je Nová záhada indukcie, ktorú predstavil N. Goodman vo svojej práci Fakt, fikcia a predpoveď. Problém je predstavený prostredníctvom definície predikátu „zedrý“. Skúmame vzťah medzi hypotézou s predikátom „zedrý“ a empirickou evidenciou. Spochybňujeme tiež Goodmanovu základnú tézu o neutrálnosti empirickej evidencie. Otázna je pre nás pochopiteľnosť myšlienky, že disjunktívne vlastnosti ako byť zedrý pozorujeme a vidíme. Návrh riešenia Goodmanovej záhady je načrtnutý prostredníctvom definície identity empirických vlastností a ďalej rozvinutý cez vyjadrenie nevyhnutnej podmienky realizovateľnosti indukcie, ktorá nepripúšťa inferenciu z premisy „Niektoré smaragdy a, b, c, d sú zelené“ na hypotézu „Všetky smaragdy sú zedré“.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).