Detail príspevku/publikácie

Spoločenstvo vo viere. Poznámky ku Kantovmu pojmu cirkvi

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 4, s. 303-314.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,044
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 20.02.2020 - 15:21
Počet stiahnutí PDF: 465

Abstrakt

Predkladaný príspevok vychádza z predpokladu, že v Kantovom systéme nie je mravnosť zakotvená v náboženstve, ale náboženstvo v mravnosti. Mravnosť podľa Kanta nevyhnutne vedie k náboženstvu a pod ním sa podľa Kanta rozumie poznanie všetkých našich povinností nielen ako kategorických príkazov nášho vlastného rozumu, ale aj ako božích príkazov. Je známe, že Kant zastáva autonómnu mravnosť rozumu. Autor príspevku sa preto pokúša zodpovedať otázky, ktoré z tejto tézy vyplývajú: Načo sú v rámci takéhoto chápania mravnosti potrebné viera a nábo-ženstvo? A načo je dokonca potrebné inštitucionálne a verejné spoločenstvo vo viere – cirkev? Nie je náš rozum, teda rozum každého jednotlivca, schopný rozoznať naše povinnosti? Nedokáže nás rozumom morálny pocit každého jednotlivca, pocit rešpektu k zákonom motivovať k tomu, aby sme splnili svoje povinnosti? Ako má v súlade s Kantovou autonómnou mravnosťou rozumu vyzerať cirkev, ak má plniť svoju eventuálne ešte potrebnú funkciu?

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).