Detail príspevku/publikácie

Koncept vlastníctva v Lockovej politickej filozofii

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 4, s. 291-302.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,462
Počet prístupov dnes: 2
Naposledy zobrazené: 27.01.2021 - 16:11
Počet stiahnutí PDF: 538

Abstrakt

Lockov koncept súkromného vlastníctva rozpracovaný predovšetkým v práci Two Treatises on Government (1690) je predmetom stálej pozornosti odbornej a predovšetkým filozofickej verejnosti. Príspevok je z hľadiska metódy vedený snahou prispieť ku korektnej historicko-logickej interpretácii niektorých aspektov Lockovho konceptu vlastníctva. Z vecného hľadiska sa príspevok orientuje predovšetkým na analýzu základných aspektov Lockovho pojmu súkromného vlastníctva. Na rozdiel od väčšiny autorov, kladieme dôraz na zmeny prebiehajúce, obrazne povedané, vo „vnútri“ daného procesu, zmeny prebiehajúce v pojme vlastníctva vyvolané vonkajšími podmienkami. Z hľadiska naznačeného prístupu sa snažíme objasniť a zdôvodniť reálny, vonkajší pohyb od počiatočnej formy k jeho najvyššej legálnej forme súkromného vlastníctva.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).