Detail príspevku/publikácie

K problému odpovědnosti u Ágnes Hellerové

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 4, s. 269-281.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,075
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 03.04.2020 - 13:57
Počet stiahnutí PDF: 370

Abstrakt

Ve svém článku se zaměřuji na různé aspekty problému odpovědnosti v díle Á. Hellerové. Autorka se touto problematikou zabývá jednak explicite, jednak implicite; v druhém výměru je tomu tak v podstatě v celém jejím díle věnovaném eticko-morální problematice. Snažím se obě tyto stránky analýz Á. Hellerové uvést do souvislosti a věnuji se jednak zejména různým kontextům, v nichž otázka odpovědnosti vystupuje, jednak speciálněji problematice odpovědnosti za konsekvence, jež se týká filosofů a filosofie. Spolu s problematikou odpovědnosti si všímám i příbuzné tematiky lidské autonomie, kterou Hellerová blíže analyzuje v rozborech interpersonálních vztahů. Ve svém článku vyzdvihuji autorčino osobně angažované pojetí otázek odpovědnosti a v neposlední řadě skutečnost, jak dokáže obecné motivy morální filosofie aplikovat na specifickou „mezní“ situaci života v totalitních systémech, v nichž je člověk instrumentalizován a kde není respektován jako autonomní bytost.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).