Detail príspevku/publikácie

Evolučná ontológia a problém dynamickej substancie v koncepcii Teilharda de Chardin

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 2, s. 112-123.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,486
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 15.05.2021 - 05:04
Počet stiahnutí PDF: 598

Abstrakt

Príspevok je zameraný na analýzu základných čŕt metafyzickej filozoficko-teologickej koncepcie Teilharda de Chardin ako konkrétnej podoby evolučnej ontológie. Predstavuje jej význam na pozadí dobového i súčasného kontextu a poukazuje na Teilhardovo chápanie vzťahu hmoty a ducha, a najmä na riešenie problému dynamickej substancie, ktorým sa Teilhardova koncepcia odlišuje od niektorých antimetafyzických koncepcií.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).