Detail príspevku/publikácie

Kategoriálny rámec Marxovej teórie nadhodnoty (1. časť)

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 2, s. 93-103.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,775
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 01.12.2021 - 11:09
Počet stiahnutí PDF: 1108

Abstrakt

V štúdii podávam rekonštrukciu Marxovho vysvetlenia vzniku nadhodnoty vo výrobnom procese. Skúmanie základných pojmov čiže „kategórií“ tohto vysvetlenia vedie k ich klasifikácii do „registrov“ a k odvodeniu určitých pravidiel, ktorými sa podľa Marxa musí riadiť ich racionálne používanie. Ukazujem, že Marxovu kritiku politickej ekonómie možno chápať ako kritiku systematických „kategoriálnych chýb“, ktoré sú výsledkom nedodržania týchto pravidiel vo vysvetleniach a definíciách. V druhej časti (v nasledujúcom čísle časopisu) uplatňujem získané pravidlá na tri chybné interpretácie Marxovej teórie – Michaela Hausera, Wei Xiaoping
a Ľuboša Blahu.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).