Detail príspevku/publikácie

Dynamika ľudského prístupu k svetu v diele Jana Patočku

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 5, s. 398-408.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,582
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 10.08.2020 - 23:17
Počet stiahnutí PDF: 691

Abstrakt

V príspevku sa zaoberáme niektorými základnými motívmi Patočkovho kritického nadviazania na Husserla a Heideggera. Kladieme si otázku v čom spočíva špecifickosť Patočkovho filozofického postoja k odhaľovaniu celkového dynamizmu ľudskej existencie. Patočka vo svojom diele rozpracoval problematiku dejín a dejinnosti pobytu v kontexte celostnej skúsenosti pohybu, ktorá umožňuje vzťahovať sa k celku sveta a zároveň umožňuje zmenu perspektív. Východiskom Patočkovho projektu filozofie dejín je postihnutie zásadného obratu v živote človeka, ktorý smeruje k živote v pravde, slobode a zodpovednosti. Tento obrat sa uskutočňuje v rovine individuálnej aj spoločenskej.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).