Detail príspevku/publikácie

Realizmus, perdurantizmus a jeho praktické dôsledky

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 5, s. 375-386.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,554
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 28.09.2020 - 20:41
Počet stiahnutí PDF: 435

Abstrakt

Text sa zaoberá problémom cezčasovej identity človeka, v súvislosti s ktorým vymedzuje dve základné pozície: realizmus a antirealizmus. V texte slúži ako príklad antirealizmu teória D. Parfita a ako špecifický príklad realizmu teória perdurantizmu. Text poukazuje na to, že na rozdiel od D. Parfita perdurantizmus rieši problematický príklad rozdvojenia aj pri zachovaní realizmu v otázke cezčasovej identity človeka. Text sa venuje aj problematickým aspektom realistickej koncepcie perdurantizmu v praktickej oblasti. V texte sa prezentuje názor, že navzdory rozšírenému presvedčeniu môže byť perdurantizmus zlučiteľný so zodpovednosťou. Text ale nakoniec ukazuje, že perdurantistické riešenie zodpovednosti má absurdné dôsledky z hľadiska možnosti trestu a odmeny.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).