Detail príspevku/publikácie

Realizmus v ontológii umeleckého diela

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 5, s. 362-374.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,567
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 28.09.2020 - 18:41
Počet stiahnutí PDF: 399

Abstrakt

Text prehodnocuje pozíciu realizmu v estetike a filozofii umenia. Analyzuje stereotypy v pozadí diskusií o možnostiach estetického realizmu. Poukazuje na ontologické dôsledky týchto stereotypov v chápaní umeleckého diela a prechádza k zmapovaniu realizmu v diskusiách o ontológii umeleckého diela. Na základe peirceovského rozlíšenia typ – token v jeho rôznych interpretáciách ukazuje varianty riešenia problému ontológie a identity umeleckého diela. Na záver text ponúka náčrt koncepcie realizmu, ktorá vychádza z prehodnotenia vzťahu umenia a filozofickej teórie. Táto koncepcia sa vyhýba stereotypom uvedených diskusií a súčasne umožňuje riešenie tradičných filozofických otázok spätých s umením (normativita estetických súdov, identita umeleckého diela, kognitívna hodnota umenia).

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).