Detail príspevku/publikácie

Estetická normativita a realizmus

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 5, s. 353-361.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,733
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 03.04.2020 - 22:34
Počet stiahnutí PDF: 407

Abstrakt

Estetické súdy majú inherentne subjektívny a zároveň normatívny charakter. Pýtanie sa na to, k čomu sa vzťahujú estetické súdy, nás vedie k otázke o metafyzických záväzkoch estetickej skúsenosti. Táto fundamentálna metafyzická úroveň otvára minimálne dve pozície: realizmus a non/realizmus. Realizmus tvrdí, že v našej skúsenosti máme dočinenia s reálnymi estetickými vlastnosťami, nezávislými na našej mysli. Non/realistický teoretický rámec predpokladá kľúčový príspevok recipienta do estetickej skúsenosti, a teda, že nie je možné identifikovať vlastnosti diela ako také. Text predkladá argumentáciu v prospech realistickej pozície z hľadiska normatívneho aspektu estetických súdov. Argument stojí na predpoklade, že normativita predpokladá na mysli nezávislé vlastnosti objektov, resp. artefaktov. Ak je toto tvrdenie správne, potom non/realizmus nie je v tomto ohľade kompatibilný s predpokladom normatívnej povahy estetickej skúsenosti.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).