Detail príspevku/publikácie

Niekoľko poznámok k naivnému realizmu, konštruktivizmu a kritickému (vedeckému) realizmu

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 7, s. 664-671.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,212
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 09.07.2020 - 11:33
Počet stiahnutí PDF: 765

Abstrakt

Autor vo svojom príspevku poukazuje na problémy z oblasti filozofie dejín, ktoré pútali pozornosť anglosaských filozofov a historikov. V 50. a 60. rokoch minulého storočia po vytrácaní záujmu filozofov o „tradičné“ hľadanie zmyslu dejín v anglosaskej filozofii dejín dominovala téma historickej explanácie. Od konca 60 rokov začal pozornosť teoretikov filozofie pútať záujem o problém historickej narácie, a problém historickej reprezentácie. Autor v prípspevku poukáže na dominujúce pohľady pri riešení spomenutých problémov.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).