Detail príspevku/publikácie

Niekoľko pohľadov na problematiku „homo interior“ vo vybraných textoch Augustína z Hippa

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 3, s. 181-191.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,458
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 28.02.2020 - 14:07
Počet stiahnutí PDF: 423

Abstrakt

Myšlienka vnútorného človeka (homo interior) bola v antike dosť rozšírenou témou. Termín „ό έσω άνθρωπος“ po prvýkrát použil Platón; označoval vnútornú prirodzenosť človeka, jeho najvyššie rozumové schopnosti. Túto myšlienku následne prijali a transformovali rôzni autori, hlavne helenistický židovský filozof Filón Alexandrijský či grécki cirkevní otcovia Origenes a Gregor Nysský. Sv. Augustín ako prvý vniesol do tejto ustálenej interpretácie nový hermeneutický prístup, keď obrátil pohľad tejto takmer ontologicky chápanej perspektívy smerom dovnútra. Cieľom tohto článku je detailnejšie analyzovať niektoré Augustínove texty, ktoré sa zaoberajú myšlienkou “homo interior” a ktoré prinášajú niektoré zaujímavé závery.

Kľúčové slová

Church Fathers, Homo exterior, Homo interior, Imago, Plato, St. Augustine

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).