Detail príspevku/publikácie

Neriešiteľný problém univerzalizmu v Tugendhatovej antropológii

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 10, s. 800-812.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,025
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 07.08.2020 - 03:30
Počet stiahnutí PDF: 264

Abstrakt

V štúdii vychádzam z Tugendhatovho názoru o dvojakej povahe pravdy, založenej na dvojakej štruktúre vedenia o sebe samom. Pri kladení otázky Kto je človek? totiž vždy už o sebe implicitne ako ľudia vieme, zároveň sa počnúc Kantom explicitne pýtame na to, ako sa chceme chápať – čo je pre nás lepšie. Takto osvietensky postavený problém predpokladá stratu záväznosti tradične prijímanej pravdy o človeku, pričom Tugendhatov program sa z tohto dôvodu zakladá na premene implicitne platného univerza zmyslu na explicitne zdôvodnené postoje. V štúdii ukazujem pomocou Wittgensteinovho argumentu o nemožnosti vykročenia za hranice jazyka pri tematizácii jeho hraníc, že aj Tugendhatov pokus o explicitné vyjadrenie univerzálnej štruktúry chápania človeka ako celku má svoje implicitne prijímané kultúrne predpoklady.

Kľúčové slová

Language, Negatability, Propositional attitude, Understanding of being as a whole

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).