Detail príspevku/publikácie

Negatívna dialektika ako modelová analýza

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 8, s. 618-629.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,834
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 25.10.2020 - 11:10
Počet stiahnutí PDF: 323

Abstrakt

Štúdia vychádza z Adornovej intencie vypracovať nový, zmenený pojem dialektiky, t. j. negatívnu dialektiku. Podrobnejšie sa zaoberá modelovou analýzou, resp. modelmi negatívnej dialektiky, ako ich rozvíjal Theodor Wiesengrund Adorno vo svojom známom diele Negatívna dialektika (1966). Adornov antisystém si ešte vždy zachováva niektoré najpodstatnejšie aspekty tradičného systému, t. j. systematickosť a encyklopedickosť, záujem filozofického skúmania však posunie od všeobecného k zvláštnemu a jednotlivému, dokonca k fragmentu. Negatívna dialektika chápaná ako „súhrn modelových analýz“ sa práve pomocou modelu pokúša uchopiť konkrétne; v uvedenom kontexte viditeľne vyniká vplyv Kantovej filozofie na Adorna. Záverečná časť príspevku upozorňuje na vynímajúci sa metodologický rozmer, resp. na jeho význam v rozvrhu Adornovej práce Negatívna dialektika, ktorý je pri celkovom posudzovaní Adornovej filozofie oveľa dôležitejší a rozhodujúcejší než jej filozoficko-
historický aspekt. Filozofia dejín teda nemá ani výlučný, ani prednostný význam pre hlbšie pochopenie Adornovej filozofie.

Kľúčové slová

Metaphysics, Negative dialectics, Philosophy of history, Systematic antisystem, Theodor W. Adorno

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).