Detail príspevku/publikácie

Neartikulované zložky sémantického obsahu a syntaktická elipsa

Filozofia, 2011, roč. 66, č. 8, s. 725-745.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,134
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 02.07.2020 - 03:39
Počet stiahnutí PDF: 409

Abstrakt

Táto stať sa zaoberá problémom, podľa ktorého je sémantický obsah výpovede často bohatší, ako je obsah, ktorý je stanovený na základe sémantických konvencií a kompozicionality. Sémantický obsah výpovede by teda mal okrem zložiek, ktoré sú artikulované na jazykovej úrovni, obsahovať aj tzv. neartikulované zložky. V literatúre sa často tvrdí, že tento problém podkopáva tradičné chápania sémantiky. Táto stať ukazuje, že každá údajná neartikulovaná zložka sa musí nejako určiť na syntaktickej úrovni. Preto neexistujú neartikulované zložky v pravom zmysle slova. K tomu výsledku sa dostaneme starostlivým vymedzením pojmov, ktoré sa používajú pri dokazovaní existencie neartikulovaných zložiek (napríklad pojmu vety, pojmu výrazu, pojmu použitia, resp. vyslovenia atď.). Vďaka takejto špecifikácii je možné predstaviť teóriu syntaktickej elipsy ako prípustné riešenie uvedeného problému.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).