Detail príspevku/publikácie

Návrat psychologizmu: Pandorina skrinka, alebo nové inšpirácie pre filozofiu?

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 8, s. 738-749.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,261
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 08.07.2020 - 14:45
Počet stiahnutí PDF: 556

Abstrakt

Stať si všíma problematiku psychologizmu a tematizuje jej historický aj sys- tematický aspekt. Historický aspekt problematiky sa rozvíja vzhľadom na proces konštituovania sa psychológie ako autonómnej vednej disciplíny a systematicko-analytický aspekt sa spája s normativitou a empirickou kontingenciou faktov. Tieto stránky problému sa rozoberajú so zreteľom na tzv. Psychologismusstreit v nemeckej postkantovskej filozofii. Návrat psychológie sa opisuje v spojitosti s projektom naturalizovanej epistemológie a stať upozorňuje na niektoré výzvy, ktoré pred filozofiu nastolil kognitivizmus.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).