Detail príspevku/publikácie

Načo potrebujeme vitalizmus? Canguilhemova reinterpretácia jedného pojmu

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 1, s. 13-22.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,851
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 28.11.2020 - 17:14
Počet stiahnutí PDF: 491

Abstrakt

Príspevok sa venuje špecifickej obhajobe vitalizmu Georgesa Canguilhema, ako ich predstavil vo svojej eseji „Aspekty vitalizmu“. Canguilhem tvrdí, že vitalizmus nie je vedecká doktrína, ale skôr požiadavka či nárok na neredukovateľnosť živého. Označuje ho dokonca ako etiku (keďže sféra hodnôt je tu podstatná na to, aby sme porozumeli vitálnym fenoménom). Oproti tomu mechanicizmus – ako spoločné označenie všetkých koncepcií, ktoré sú nepriateľské voči vitalizmu – je v skutočnosti základnou metódou (v zmysle spôsobu či prístupu) vedeckej práce. Vzťah medzi oboma antagonizmami nadobúda neraz podobu zápasu. Prvá časť článku sa týka témy života a vitality vitalizmu. Druhá časť je úvahou o inšpiratívnych a rezistentných črtách vitalizmu. A napokon tretia časť sa venuje vysvetleniu vedeckého a predvedeckého a takisto valorizácii vitálnych fenoménov. Canguilhemovský „vitalizmus“ ako nárok možno nie je vedou, no zato je odvrátenou stranou vedeckej práce, ktorá je priveľmi zaujatá čisto naturalistickým prístupom.

Kľúčové slová

G. Canguilhem, Life, Mechanicism, Scientific reductionism, Vitalism

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).