Detail príspevku/publikácie

Na ceste k veciam samým (K Heideggerovej interpretácii Husserlovej fenomenológie)

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 1, s. 12-26.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,142
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 11.07.2020 - 03:20
Počet stiahnutí PDF: 517

Abstrakt

Heideggerova interpretácia Husserlových Logických skúmaní v jeho prednáškach Prolegomena k dejinám pojmu času (1925) je významným počinom  vo vývoji fenomenológie: po prvé preto, lebo Heidegger vychádza z výkladu pojmu intencionality, čím jeho úvahy získavajú metodicky kontrolovateľný charakter na rozdiel od jazyka v Bytí a čas, kde už tento termín chýba; po druhé preto, lebo Heideggerovi sa darí ukázať, prečo je Husserlova fenomenológia filozoficky prelomovou alternatívou k novovekej dominancii reflexivity vedomia a logického súdu: pojmy prestávajú byť reprezentantmi vecí – ako „stavy vecí“ sú explicitnými vyjadreniami („časťami“) implicitne daného zmyslu („celku“) „veci samej“; po tretie preto, lebo tento výklad fenomenológie intencionality zahŕňa pre Heideggera centrálnu otázku bytia v jej troch významoch – kopula, veta o existencii, veta o identite, čím sa mení aj štatút výkladu „skutočnosti“, ktorá znamená viac, než „realita“ jednotlivých vecí.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).