Detail príspevku/publikácie

Možnosti a limity demarkácie vedy

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 7, s. 530-544.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,588
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 31.05.2020 - 20:08
Počet stiahnutí PDF: 396

Abstrakt

Problém demarkácie vedy predstavujeme v širšej súvislosti odlíšenia jednotlivých prvkov oblasti vedeckého poznávania od mimovedeckých, nevedeckých i pseudovedeckých kognitívnych oblastí. Ukazujeme, že tradičný epistemologický problém odlíšenia „epistémé“ od „doxa“ nepostačuje na riešenie odlíšenia vedeckého od mimovedeckého. Tvrdíme, že uspokojivé a adekvátne riešenie problému demarkácie nie je možné bez toho, aby sme explicitne určili argumenty demarkačnej relácie. Heuristický nástroj explikácie nám pritom poskytuje pojem teória vedy, ktorý bližšie vymedzujeme. Tvrdíme, že metodologický pluralizmus súčasnej teórie vedy nie je prekážkou riešenia problému demarkácie a že špecifikácia predmetu demarkácie (na oboch stranách demarkačného vzťahu) vedie k adekvátnejšiemu vyjadreniu možností i limitov demarkačného úsilia.

Kľúčové slová

Cognition, Non-scientific cognitive field, Pseudoscience, Scientific cognitive field, The demarcation problem, The theory of science

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).