Detail príspevku/publikácie

Moritz Schlick, viedenský scientizmus a nová filozofia

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 8, s. 680-695.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,553
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 21.09.2020 - 02:50
Počet stiahnutí PDF: 376

Abstrakt

Moritz Schlick sa významným spôsobom zapísal do dejín západoeurópskej filozofie prvej polovice 20. storočia – patrí k popredným analytikom usilujúcim o scientizáciu filozofie jej reorientáciou na otázky vedy, predovšetkým jej jazyka. Hlása potrebu obratu filozofie v podobe rozboru pojmov, viet, teórií a dôkazov vedy dôsledným používaním logickej analýzy. Funkcionálne sa filozofia mení na úsilie objasňovať vety produkované vedou, hľadať epistemické rámce legitimizujúce vedecké výroky, resp. odhaľovať ich zmysel. Skutočné miesto filozofie nemá byť „nad“ vedou či „mimo“ nej, ale v harmónii vzájomného vplyvu. Filozofia sa nestáva vedou, neprestáva byť sama sebou, svojimi aktivitami vstupuje do formovania paradigmy aktuálneho vedenia.

Kľúčové slová

Logic, Logical positivism, M. Schlick, Mathematics, Metaphysics and ways of its criticism, Natural sciences and the method of philosophy, Turn and reconstruction of philosophy

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).