Detail príspevku/publikácie

Morálna istota v Leibnizovej prírodnej filozofii

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 7, s. 520-528.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 488
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 17.10.2019 - 22:53
Počet stiahnutí PDF: 120

Abstrakt

Odkiaľ pochádza neistota nášho poznania prirodzeného sveta? Je hodnovernejšia, len čo prijmeme požiadavku matematizácie prírody a formalizácie výsledkov pokusov, ktoré na nej možno vykonávať? Jestvuje medzi týmito dvoma pólmi (neistota verzus isté poznanie založené na modeli matematizácie experimentálnych výsledkov) aj iný epistemický priestor, ktorý garanciu istoty vo fyzike umožňoval? Možno túto istotu myslieť s ohľadom na absolútnu alebo metafyzickú istotu ako nedostatočnú, alebo ako uplatnenie matematického modelu? Leibniz obhajuje myšlienku, podľa ktorej je morálna istota pravdepodobná dokonca na takom vysokom stupni, že môže byť pravdivá. Teraz by som chcela analyzovať práve takúto logiku pravdepodobnosti s dôrazom na jej využitie v prírodnej filozofii.

Kľúčové slová

Certainty, Leibniz, Moral certainty, Probability, Probability logic, Truth

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).