Detail príspevku/publikácie

Monáda ako princíp zloženia organického tela

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 7, s. 509-519.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 531
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 20.10.2019 - 02:47
Počet stiahnutí PDF: 118

Abstrakt

Odvolajme sa na články 70 a 71 Monadológie: Leibniz v nich prezentuje svoju koncepciu organického tela ako totality, ktorá je ako taká tvorená mnohými orgánmi, ktoré zasa konštituujú všetky organické telá ostatných živých tvorov. 1) Táto koncepcia je postulovaná, nie je však zdôvodnená. Možno k nej poskytnúť zdôvodnenie zo samotného leibnizovského korpusu? 2) Leibniz tejto koncepcii vštepuje svoj pojem prevládajúcej entelechie, pričom takúto entelechiu prisudzuje živému telu ako takému, ale aj živokom, ktoré ju tvoria. Ako treba interpretovať väzbu takýchto prevládajúcich entelechií – jedných voči druhým – za predpokladu, že táto väzba bude apelom na poskytnutie dostatočného dôvodu organického zloženia živoka? 3) Leibniz má v úmysle poopraviť interpretáciu tejto väzby, ktorú si predstavovali „podaktorí, čo zle pochopili moju (teda Leibnizovu – pozn. prekl.) myšlienku“ (Leibniz 1970, 348). Kto boli títo interpretátori, obete svojej predstavivosti, a aké boli ich argumenty? Čo predstavuje náprava, ktorú Leibniz voči svojej téze prináša?

Kľúčové slová

Entelechy, Living creature, Monad, Natural machine, Soul

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).