Detail príspevku/publikácie

Model metódy (4): Aplikácia a klasifikácia

Filozofia, 2014, roč. 69, č. 9, s. 737-751.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,242
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 23.01.2020 - 05:14
Počet stiahnutí PDF: 454

Abstrakt

Tento článok je poslednou časťou rozsiahlejšej štúdie, v ktorej pracujeme s modelom (vedeckej) metódy ako so systémom inštrukcií zameraných na určitý druh (kognitívne zaujímavého) cieľa. V nadväznosti na výsledky predchádzajúcej časti, v ktorej sme tento model predstavili, začíname dvoma detailnými prípadovými štúdiami, ktoré ho demonštrujú. Venujeme sa konkrétne metóde explikácie a metóde výberu vzorky. Zavádzame tiež pojem variantu metódy a pojem esenciálneho jadra metódy. Keďže náš model je extenzionálny, vedie to k určitým nevýhodám, ktoré sú spoločné všetkým extenzionálnym modelom. Uvedené pojmy použijeme na to, aby sme sa s niektorými z týchto nedostatkov vyrovnali. V poslednom kroku rozlíšime viaceré druhy metód.

Kľúčové slová

Compound method, Essential core, Explication, Sampling method, Simple method, Variant of method

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).