Detail príspevku/publikácie

Model metódy (3): Inštrukcia a metóda

Filozofia, 2014, roč. 69, č. 8, s. 637-652.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,621
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 10.08.2020 - 20:34
Počet stiahnutí PDF: 486

Abstrakt

Tento článok je treťou časťou rozsiahlejšej štúdie, v ktorej pracujeme s modelom (vedeckej) metódy ako so systémom inštrukcií, zameraných na určitý druh (kognitívne zaujímavého) cieľa. Vychádzajúc z výsledkov predchádzajúcej časti, ktorá sa zaoberala pojmami inštrukcie a jej výskytu, tento článok vymedzuje spôsoby zreťazenia výskytov. Výskyty inštrukcií tvoria lineárne reťazenie, pokiaľ obsahujú len výskyty kategorických alebo jednoduchých hypotetických inštrukcií. Reťazenie je nelineárne, pokiaľ v ňom existuje aspoň jedna zložená hypotetická inštrukcia. Každé reťazenie výskytov možno reprezentovať ako postupnosť postulátových a derivátových prechodov. Metódu reprezentujeme ako orientovaný graf, ktorý tvoria reťazenia výskytov inštrukcií. Špecifikujeme viaceré formálne i neformálne obmedzenia, ktoré má graf spĺňať, ak má byť považovaný za reprezentáciu metódy. Napokon opisujeme prepojenie medzi modelom metódy navrhnutým v tejto časti a našou intuitívnou špecifikáciou metódy ako druhu činnosti zameranej na riešenie problémov, ktorú sme priblížili v prvej časti našej štúdie.

Kľúčové slová

Chain of occurrences of instructions, Compound instruction, Derivate transition, Method, Occurrence of an instruction, Oriented graph, Postulate transition

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).