Detail príspevku/publikácie

Model jazyka v synchronním a diachronním smyslu

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 2, s. 140-153.
Jazyk: Czech
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,017
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 09.07.2020 - 07:36
Počet stiahnutí PDF: 337

Abstrakt

Jazyk můžeme modelovat různě: zdůraznit lze například sociální anebo zase systémový rys tohoto fenoménu. V této stati vycházím z představy, že jazyk jako například čeština je normativní systém, který nám umožňuje komunikaci. V jednotlivých okamžicích jsme ovšem s to izolovat seznam výrazů a jim korespondujících významů, tedy funkci z výrazů do významů, neboli jazyk v synchronním smyslu. Jazyky v synchronním smyslu tedy můžeme chápat jako entity, které jsou opravňovány či generovány jazykem jakožto normativním systémem. Mnou posléze modelovaný jazyk v diachronním smyslu je jakoby extrapolací jazyka v synchronním smyslu na časovou škálu v modálním prostoru. Tímto dojde k zachycení podstatné intuice, že jazyk se vyvíjí, což obnáší zvláště změny jeho sémantických vlastností, k modelování čehož je tento model záměrně konstruován.

Kľúčové slová

Code, Diachronic, Language, Synchronic

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).