Detail príspevku/publikácie

Miesto Antológie vo vývinových súvislostiach slovenskej filozofie

Filozofia, 2008, roč. 63, č. 10, s. 863-873.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,246
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 04.08.2020 - 14:22
Počet stiahnutí PDF: 451

Abstrakt

The paper’s focus is on three main issues: (1) it examines the influences of the external, mainly political turbulences on the conception and publishing of ten volumes of Anthology of Philosophers’ Works (Antológia z diel filozofov, 1966 –1977), paying attention especially to anomalies accompanying its accomplishment; (2) on wider philosophical background on which this project has been carried out, such as the formation of the generation of Slovak historians of philosophy, creating the Slovak philosophical terminology, Anthology as a propagator of philosophical pluralism, problems concerning translations etc.; (3) on inspiring and long-lasting effect of Anthology on the development of Slovak philosophy, on teaching philosophy at universities, but also on the Slovak culture in general.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).