Detail príspevku/publikácie

Michel Foucault: Minulosť a súčasnosť (K niektorým otázkam sociálnej kontroly)

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 7, s. 505-517.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,668
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 11.08.2020 - 16:27
Počet stiahnutí PDF: 524

Abstrakt

Foucault okrem iného nazýval modernú spoločnosť „disciplinárnou“ alebo „panoptickou“ spoločnosťou. Platia však tieto charakteristiky aj pre súčasnú spoločnosť? Ak, áno, v čom sa to dnes prejavuje? A v čom sa súčasná spoločnosť (ak vôbec) z tohto pohľadu líši od spoločnosti, ktorú opisoval Foucault? Aké techniky moci a kontroly dnes využíva? A aké normy? Tieto všeobecné otázky by chceli autori ďalej rozvinúť v analýze diskurzu tela. Konkrétne, pôjde o tematizáciu tela v diskurzoch o obezite a opis dispozitívu moci, ktorý je s ním spojený.

Kľúčové slová

Disciplines, Foucault, Obesity discourse, Panopticon, Power, Social control

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).